Uitvoerings voorwaarden

 

 
Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK) zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad (SER) en treden in werking per 1 augustus 2010.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Zoetermeer en worden op de SER-site (www.ser.nl) vermeld.