BTW verlaging

De coalitie en oppositiepartijen zijn eruit! Voor de bouw is het besluit genomen om de BTW verlaging van 6% op arbeid aan te houden tot eind 2014.

Met name voor particulieren, woningcorporaties en zorginstellingen blijft het nu interessant om te investeren in renovaties.

Graag informeren wij U over mogelijkheden.

Particulieren die hun woning laten renoveren of verbouwen hoeven vanaf 1 oktober 2010 nog maar 6% btw te betalen over het arbeidsloon. Dit is één van de nieuwe maatregelen om de woningmarkt vlot te trekken. De regeling loopt eind 2014 weer af. De korte looptijd baart BouwKennis zorgen, omdat dit het bouwende partijen wederom moeilijk maakt om er hun beleid goed op af te stemmen.

  • Btw-verlaging op arbeidsloon van 19% naar 6% bij verbouw of renovatie van woning
  • Lager btw-tarief is onderdeel van breder stimuleringspakket voor woningmarkt
  • Ontvangst nieuwe regelingen gemengd positief
  • Stimuleringsmaatregelen voor veel partijen te discontinu om bedrijfsvoering op aan te passen

Vanuit diverse hoeken wordt al tijden op een algehele btw-verlaging op bouwactiviteiten aangedrongen. Op deze manier kan de nog altijd noodlijdende bouwsector een steun in de rug krijgen.

Eerder is er al een verlaagd tarief ingesteld voor energiebesparende werkzaamheden, zoals het plaatsen van vloer-, dak, en gevelisolatie. Nu geldt echter een btw-tarief van 6% op alle arbeidskosten bij verbouw- en renovatieactiviteiten.

Aan de regeling zijn enkele voorwaarden verbonden. Ten eerste moet de woning minimaal twee jaar eerder voor het eerst in gebruik zijn genomen. Daarnaast is de btw-verlaging alleen van toepassing op het arbeidsloon en niet op de materiaalkosten. Het lage btw-tarief geldt ook voor projecten die nu al aan de gang zijn. Voorwaarde is wel dat het werk op of na 1 oktober gereed is.

Nieuw stimuleringspakket
De btw-verlaging is niet de enige steunregeling. Het gaat om in totaal zes maatregelen om de woningmarkt te stimuleren. De andere maatregelen zijn de verlenging van de NHG-verhoging tot eind 2011, de verlening van de hypotheekrenteaftrek voor mensen met dubbele lasten tot eind 2012 en de verlening van de hypotheekrenteaftrek na verhuur tot eind 2012.

Ook blijft de vrijstelling op overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een woning gehandhaafd op een jaar in plaats van een halfjaar. Tot slot is er nog geld over uit de drie tranches die stilgevallen bouwprojecten hebben moeten stimuleren in crisistijd. De € 37 miljoen die is terugbetaald door projecten die als nog niet door zijn gegaan wordt nu opnieuw ingezet.

Het nieuwe stimuleringspakket is onderdeel van het Belastingplan 2011, dat minister Jan Kees de Jager (Financiën) op Prinsjesdag zal presenteren. Gezien de zwakke staat van zowel de woningmarkt als de bouwsector heeft De Jager besloten om de maatregelen nu al bekend te maken.

“De maatregel is echt ook tijdelijk om het een extra impuls te laten zijn. Dat maakt het juist in het dipje van de bouweconomie goed om je badkamer of je keuken te laten verbouwen. Het verlaagde btw-tarief valt ook mooi samen met het vrijkomen van het spaarloon op 15 september”, aldus minister De Jager.

Verschil eerdere maatregelen
Eerdere maatregelen golden voor op energiebesparing gerichte maatregelen. Dit is bijvoorbeeld de btw-verlaging voor vloer-, dak, en gevelisolatie. Deze regeling loopt nog tot eind 2010. Bij deze regeling is het echter ook mogelijk om korting te krijgen op de materialen.

Indien de arbeidskosten namelijk meer dan 50% van de totale kosten uitmaken, dan wordt het 6%-tarief over de gehele dienst verrekend. Als de materiaalkosten meer dan 50% uitmaken, dan geldt de 6% btw alleen voor de verrekende arbeid. Over het materiaal wordt dan nog steeds 19% btw verrekend.

Gemengde ontvangst nieuwe regeling
De nieuwe steunmaatregelen worden met name positief ontvangen door de bouwsector. “Het kabinet erkent dat we er nog niet zijn. Er is nog altijd onrust in de markt. Ik denk dat dit zal helpen”, reageert Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Volgens hem is de btw-verlaging “ontegenzeggelijk” de belangrijkste steunmaatregel voor de bouwsector.

Vereniging Eigen Huis waarschuwt huiseigenaren om goed in de gaten te houden of de btw-verlaging wel aan hen wordt doorberekend. “Let bij het aanvragen van offertes op de aanneemsom. Als het uiteindelijke bedrag al inclusief btw is, dan kun je niet zien of dat dan het lage 6%-tarief is”, aldus Hans André de la Porte, woordvoerder van VEH.

Ed van Bijl, algemeen directeur van makelaarscollectief VastgoedPRO, erkent het stimulerende effect voor de bouwbranche. Tegelijkertijd ziet hij ook nadelen voor de mobiliteit op de woningmarkt: “Een terugloop komend jaar van 5% tot 10% op de huizenmarkt zal ons niet verbazen. Voor consumenten die op dit moment een huis te koop hebben staan zal dit als een domper worden ervaren. Huizenbezitters die twijfelen tussen verbouwen of verhuizen zullen nu sneller voor verbouwen kiezen.” Er zal inderdaad een groep consumenten zijn die deze keuze maakt. Aan de andere kant zullen er ook mensen zijn die het verlaagde tarief juist aanwenden om het huis op te knappen om het vervolgens makkelijker te verkopen. Op die manier zorgt het juist voor een betere doorstroming.

Stimuleren vertrouwenscrisis
Dat de bouwketen gestimuleerd moet worden is evident. BouwKennis verwacht dat de woningnieuwbouwproductie in 2010 sterk zal dalen om pas in 2012 weer enigszins te herstellen. Een groot aantal van de stimuleringsmaatregelen is er op gericht om de woonconsument weer in beweging te krijgen.

Op de woningmarkt heerst momenteel vooral een vertrouwenscrisis. De maatregelen met betrekking tot de dubbele lasten, de hypotheekrenteaftrek na verhuur en de overdrachtsbelasting zullen hier zeker een positieve invloed op uitoefenen. Om een daadwerkelijke ommekeer teweeg te brengen, zullen er nog scherpere en structurele maatregelen op de woningmarkt doorgevoerd moeten worden.

Het is echter duidelijk dat de huidige politieke situatie dit niet toelaat. Bezuinigingen zijn eerder aan de order van de dag. Daarnaast verkeert het kabinet in demissionaire staat, waardoor geen controversiële beslissingen mogen worden genomen.

Het stimuleren van de stilgevallen woningbouwprojecten moet de sector met open armen ontvangen. Door de crisis stokt de pijplijn niet alleen aan het begin, maar ook halverwege. De financiële injectie zal zeker een positief effect hebben op de productie de komende jaren.

Kanttekening btw-tarief
Het is wel belangrijke enige kanttekeningen te maken bij de verlaging van het btw-tarief. Een van de meest noodlijdende sectoren is momenteel de nieuwbouw van woningen. De verlaging van het btw-tarief zal een positief effect hebben op de renovatie en onderhoudsmarkt. Deze sector heeft zich redelijk stabiel ontwikkeld. Nieuwbouw profiteert hier niet direct van.

Bovendien is de stimulering wederom van korte duur, terwijl continuïteit juist voor een echte en langdurige omslag zal zorgen. Uit onderzoek van het CPB bleek onlangs dat overheid met hoge frequentie maatregelen voor het stimuleren van innovatie in duurzaam bouwen lanceert, maar ook weer afschaft. Dat schept onzekerheid bij het bedrijfsleven en ondermijnt de effectiviteit van dit beleid.

De stimulering is te wisselvallig, waardoor ondernemers in de bouw er niet op kunnen of niet op willen inspringen. Onderzoek ten behoeve van het BouwKennis Jaarrapport 2010/2011 spreekt in die zin boekdelen: hoewel een behoorlijk aandeel van de uitvoerende partijen in de bouw heeft geprofiteerd van de stimuleringsmaatregelen, heeft driekwart de bedrijfsvoering niet hierop niet aangepast. Van de installateurs heeft slechts 2% de bedrijfsvoering aangepast. Ruim een kwart van de partijen vindt de maatregelen te kort van aard om er hun strategie goed op aan te passen.

2 gedachten over “BTW verlaging”

  1. Pingback: BTW Verlaging | Reginald van Deventer

  2. Pingback: maillot de foot 2013-2014

Reacties zijn gesloten.